NatuerMerke fan de Leijen

Categorie
Mix/Van alles en nog wat
Datum
2-3-4 september
Tijd
13:00 - 18:00

De Leijen is een ‘NatuurMarke’ in de Noardlike Fryske Wâlden. Wa kin de Leijen net? Met strenge winters was de Leijen vaak (natuur) ijsbaan van de omliggende dorpen. Dat wordt minder door de opwarming. Zetten we nu in op (meer) natuurbeleving en –bescherming? En vooral ook samen natuur-resultaat binnenhalen? Mienskippen van Eastermar, Rottefalle , de Pein, Sumar, de Tieke en andere dorpen rond de Leijen geven nu al ‘stem en gezicht’ aan de natuur met hun inzet. Denk aan de Fûgelwachten, de Sportvisserij, de Noardlike Fryske Wâlden, IVN-Natuureducatie, Skoallen, (Energie en 

Milieu) Coöperaties, Staatsbosbeheer, het Wetterskip en vele anderen. Op de NatuurMerke fan de Leijen presenteren zij hun werk, kennis en kunde. En ze delen ook de soms grote‘hobbels’ om de natuer en de mienskippen te versterken. Zij doen dit via deelname aan het gesprek in het Natuercafé, via kraampjes waar kennis te halen valt, via korte excursies, spelletjes, proefjes. En naast en tussen de kraampjes zorgen Kuenstwurk en lokale artiesten voor intermezzo’s: akoestische muziek, beeld, kunstwerken, boeken, dans, sterke

‘ferhalen’, gedichten,… Bezoekers raken in verwondering van de Leijen-natuur. Er ontstaat onderling petear! En je gaat nadenken over je eigen persoonlijke actie voor de natuur en de mienskippen, ook na de Merke….as yn goed foarâlder! Op de natuerMerke wordt de Route fan de Leijen gelanceerd. Iedereen kan de route dan laden op de telefoon en individueel of met gidsen (een stuk van de route) lopen of fietsen. De Route fan de Leijen 

biedt veel informatie over heden, verleden en de toekomstplannen met de Leijen. Over 

waterplanten, libellen, de paling, de ‘blaustirns’; maar ook over het ontstaan van de Leijen en doarpsbelangen, die stem gaven aan arbeiders; en over Natuerlijk Fryslan 2050 en de rol van de Leijen en mienskippen daarin.

 

 

Praktische informatie

Adres

Bildreed 3
9221SJ Rottevalle
Friesland

Extra informatie locatie

Tijd

13:00 - 18:00

Categorie

Mix/Van alles en nog wat

Social media

Deel deze activiteit op social media!